perjantai 16. kesäkuuta 2017

Videoprojektin anatomia

Videon roolia opetuksessa tulee aktiivisesti miettiä. Kokonaisuuksia suunnitellessa ne voivat olla joko oppimista tukevaa tai ohjaavaa materiaalia, mutta yhtä hyvin projektin arvioitava tuotos. Avainsana on kuitenkin suunnittelu. Itse olen jonkinverran käyttänyt videota opetuksessa, mutta sen hyödyntäminen varsinkin oppilaita aktivoivana voimana on jäänyt vähälle. Tähän tulee muutos.

Toinen merkittävä muuntautuminen liitttyy ajankäyttöön. Oma luonne ja hektinen työnkuva on varmaan päässyt vaikuttamaan myös näihin projekteihin, jotka nimenomaan vaativat myös oppilailta perusasioiden opettelua, suunnittelua, väliarviointeja jne. varsinaisen kuvaamisen ja editoinnin ohella. Vaikka olen aikaisemminkin jakanut projektin eri osiin, kuten suunnittelu, toteutus ja arviointi, tulee jatkossa antaa oppilaille (ja itselle ohjaamiseen) enemmän aikaa.

Pyrin liittämään videoprojekit johonkin oppimiskokonaisuuteen. Tekninen taito opitaan siinä ohessa. Videoprojektit ovat usein myös yhteityökykyjä vaativia, sillä usein ne tehdään pari- tai ryhmätöinä.
Keväällä toteutettu "oma käsikirjoitus-oma movie" -projekti oli siinä mielessä poikkeus, että siinä painopiste oli nimenomaan videonteon ja videotekniikan opiskelussa ja harjoittelussa käytännössä. Katsoimme Kaikki kuvaa-sivuston esimerkkivideot, jonka pohjalta ryhmät laativat ideasta, suunnitelmat, kuvakäsikirjoituksen yms,

Projekti innosti oppilaita toden teolla, ja he käyttivät toteutuksessa omaa aikaa ja omia välineitä. Merkittävää oli palautetilaisuus, jossa oppilaat pääsivät ensin arvioimaan toisten ryhmien hyviä oivalluksia ja toisaalta kehitettäviä juttuja. Ilokseni huomasin, että omat sanomiset olivat hyvin pitkälle oppilaiden havaintojen toistoa.

Syksyllä on luvassa kauan odotettu leirikoulu. Siellä ajattelin kokeilla perinteisen videokuvaamisen (otoksista leirikouluvideo) lisäksi videopäiväkirjaa.

Kuvakaappauksia videoista alla:
torstai 15. kesäkuuta 2017

Salon IoT-campuksen toimintapäivän video

Entisiiin Nokian tiloihin pyritään rakentamaan osaamiskeskusta. Yhtenä osana mietitään, minkälaiseen yhteistyöhön koulut ja osaamiskeskus voisivat päätyä. Tätä varten kehiteltiin pieni kokeiluluonteinen toimintapäivä muutamille kaupungin 3.,5. ja 7-luokkalaisille.

Toimintapäivään kuului vierailu elektroniikkamuseossa ja sitten erilaisia toimintapisteitä "campuksella" uuden teknologian saralta: mm. ohjelmointia, robotiikka, 3d-tulostamista ja tutustumista sensoreiden maailmaan. Tietokoneppohjaisia ohjelmia mm. kitaran soiton opetteluun esiteltiin myös. Osa pääsi tutustumaan myös VR-laseihin.

Minä valjastin oppilaista "media-tiimin", jonka tehtävänä oli kuvata ja editoida tapahtumasta esittelyvideo. Tapahtumasta lähetettiin myös suoraa videostriimiä kouluille, jotta halukkaat pääsivät kurkkaamaan luokissaan tapahtuman sisälle.

Kuvausvälineenä käytetty IPad oli jo kuvaajlle ennestään tuttu, joten ohjeistus ennen päivää käsitteli lähinnä mitä ja miten voisi kuvata. Piettiin pieni palaveri ja laitoin ao. ohjeet jakoon.

Kuvaussuunnitelma IOT-päivien videotiimille:

YLEISIÄ OHJEITA:  
 • Käytä yleiskuvissa tukea (standi), jos mahdollistaMinimoi zoomin käyttöä
  Panoroi rauhallisesti
  Malta pitää myös paikallaan
  Kuvaa lyhkäisiä klippejä (n. 10-15s) 

Kuvausideoita: 
 • Laaja yleiskuva ympäristöstä /rakennuksesta/oppilaiden siirtymisestä
  Logo
  Oppilaiden innokkaita kasvoja
  Toimintapisteissä voi myös käyttää kamera liikkeessä -kuvausta
  Ota myös lähikuvia
  Kokokuvia laitteista/toiminnasta  (3d-printteri, sensorit/robotit jne…)
 • Kuvaa myös ihmisten liikettä/toimintaa/ilmeitä
  Yleiskuvaa sisätiloista

Kevät etenee

Tehtävänä oli kuvata samaa paikkaa muutaman viikon välein ja todentaa muutoksia luonnossa kevään edetessä. Projektiin liittyi myös muuta kevät-ilmiön tutkimista. Esimerkiksi auringon nousua ja laskua,  lämpötilojen seurantaa mittaamalla. Tulokset taulukoitiin, ja niistä laadittiin havainnollistavia kuvaajia. Kuvakohde saattoi olla myös kotona.

Luonnon muuttumisen tutkimisessa käytimme iMotion ohjelmaa, jonka jälkeen työ viimeisteltiin iMovie- videotyökalulla.
Testi

Testi Lähetetty Huawei-matkapuhelimestani