perjantai 16. kesäkuuta 2017

Videoprojektin anatomia

Videon roolia opetuksessa tulee aktiivisesti miettiä. Kokonaisuuksia suunnitellessa ne voivat olla joko oppimista tukevaa tai ohjaavaa materiaalia, mutta yhtä hyvin projektin arvioitava tuotos. Avainsana on kuitenkin suunnittelu. Itse olen jonkinverran käyttänyt videota opetuksessa, mutta sen hyödyntäminen varsinkin oppilaita aktivoivana voimana on jäänyt vähälle. Tähän tulee muutos.

Toinen merkittävä muuntautuminen liitttyy ajankäyttöön. Oma luonne ja hektinen työnkuva on varmaan päässyt vaikuttamaan myös näihin projekteihin, jotka nimenomaan vaativat myös oppilailta perusasioiden opettelua, suunnittelua, väliarviointeja jne. varsinaisen kuvaamisen ja editoinnin ohella. Vaikka olen aikaisemminkin jakanut projektin eri osiin, kuten suunnittelu, toteutus ja arviointi, tulee jatkossa antaa oppilaille (ja itselle ohjaamiseen) enemmän aikaa.

Pyrin liittämään videoprojekit johonkin oppimiskokonaisuuteen. Tekninen taito opitaan siinä ohessa. Videoprojektit ovat usein myös yhteityökykyjä vaativia, sillä usein ne tehdään pari- tai ryhmätöinä.
Keväällä toteutettu "oma käsikirjoitus-oma movie" -projekti oli siinä mielessä poikkeus, että siinä painopiste oli nimenomaan videonteon ja videotekniikan opiskelussa ja harjoittelussa käytännössä. Katsoimme Kaikki kuvaa-sivuston esimerkkivideot, jonka pohjalta ryhmät laativat ideasta, suunnitelmat, kuvakäsikirjoituksen yms,

Projekti innosti oppilaita toden teolla, ja he käyttivät toteutuksessa omaa aikaa ja omia välineitä. Merkittävää oli palautetilaisuus, jossa oppilaat pääsivät ensin arvioimaan toisten ryhmien hyviä oivalluksia ja toisaalta kehitettäviä juttuja. Ilokseni huomasin, että omat sanomiset olivat hyvin pitkälle oppilaiden havaintojen toistoa.

Syksyllä on luvassa kauan odotettu leirikoulu. Siellä ajattelin kokeilla perinteisen videokuvaamisen (otoksista leirikouluvideo) lisäksi videopäiväkirjaa.

Kuvakaappauksia videoista alla:
torstai 15. kesäkuuta 2017

Salon IoT-campuksen toimintapäivän video

Entisiiin Nokian tiloihin pyritään rakentamaan osaamiskeskusta. Yhtenä osana mietitään, minkälaiseen yhteistyöhön koulut ja osaamiskeskus voisivat päätyä. Tätä varten kehiteltiin pieni kokeiluluonteinen toimintapäivä muutamille kaupungin 3.,5. ja 7-luokkalaisille.

Toimintapäivään kuului vierailu elektroniikkamuseossa ja sitten erilaisia toimintapisteitä "campuksella" uuden teknologian saralta: mm. ohjelmointia, robotiikka, 3d-tulostamista ja tutustumista sensoreiden maailmaan. Tietokoneppohjaisia ohjelmia mm. kitaran soiton opetteluun esiteltiin myös. Osa pääsi tutustumaan myös VR-laseihin.

Minä valjastin oppilaista "media-tiimin", jonka tehtävänä oli kuvata ja editoida tapahtumasta esittelyvideo. Tapahtumasta lähetettiin myös suoraa videostriimiä kouluille, jotta halukkaat pääsivät kurkkaamaan luokissaan tapahtuman sisälle.

Kuvausvälineenä käytetty IPad oli jo kuvaajlle ennestään tuttu, joten ohjeistus ennen päivää käsitteli lähinnä mitä ja miten voisi kuvata. Piettiin pieni palaveri ja laitoin ao. ohjeet jakoon.

Kuvaussuunnitelma IOT-päivien videotiimille:

YLEISIÄ OHJEITA:  
 • Käytä yleiskuvissa tukea (standi), jos mahdollistaMinimoi zoomin käyttöä
  Panoroi rauhallisesti
  Malta pitää myös paikallaan
  Kuvaa lyhkäisiä klippejä (n. 10-15s) 

Kuvausideoita: 
 • Laaja yleiskuva ympäristöstä /rakennuksesta/oppilaiden siirtymisestä
  Logo
  Oppilaiden innokkaita kasvoja
  Toimintapisteissä voi myös käyttää kamera liikkeessä -kuvausta
  Ota myös lähikuvia
  Kokokuvia laitteista/toiminnasta  (3d-printteri, sensorit/robotit jne…)
 • Kuvaa myös ihmisten liikettä/toimintaa/ilmeitä
  Yleiskuvaa sisätiloista

Kevät etenee

Tehtävänä oli kuvata samaa paikkaa muutaman viikon välein ja todentaa muutoksia luonnossa kevään edetessä. Projektiin liittyi myös muuta kevät-ilmiön tutkimista. Esimerkiksi auringon nousua ja laskua,  lämpötilojen seurantaa mittaamalla. Tulokset taulukoitiin, ja niistä laadittiin havainnollistavia kuvaajia. Kuvakohde saattoi olla myös kotona.

Luonnon muuttumisen tutkimisessa käytimme iMotion ohjelmaa, jonka jälkeen työ viimeisteltiin iMovie- videotyökalulla.
tiistai 18. huhtikuuta 2017

Videoprojekti a´la Green Screen

Teimme oppilaiden kanssa upeat vierailut Euroopan kaupunkeihin. Kaikkiaan yli 60 oppilasta osallistui projektiin, jossa kolmen hengen ryhmissä tehtiin pitkäjänteisesti Eurooppaa tutuksi. Maantieteellisen maailmankuvan kehittämiseksi käytimme pelillistävää seterra.se -sivuja, joissa on mainio harjoitusympäristö siihen. Tämä työvaihe tehtiin yksilöllisesti urakkana, jossa harjoiteltiin oman taitotavoitteen asettamista ja oman opiskelun aikatauluttamista.Mistä valtiot tunnetaan?- osiossa hyödynsimme kuvia. Opettelimme kuvanhakuihin liittyviä erityistaitoja ja laadimme valtiokohtaiset kollaasit. Valtion merkittävimmistä nähtävyyksistä kokosimme myös SWAY-esitykset.

Luovuus päästettiin valloilleen Green Screen -projektissa, jossa ryhmät pääsivät soveltamaan valtiosta opittuja tietoja, tapoja, uutisia jne, ja muodostamaan niistä lyhyen käsikirjoitetun esityksen, joka sitten kuvattiin. Varsinkin tässä tuotoksessa ajanhallinta , suuri hallittava kokonaisryhmä ja rinnakkaisluokkien huonosti yhteensopivat työjärjestykset hankaloittivat hieman toteutusta. Painopiste jäikin oppilaiden omien ideoiden kunnioittamiseen. Toteutuksessa tekninen puoli jäi hieman puutteellisesti opetetuksi, mikä näkyi lopputuloksissa.

Yhteisessä esitysten katselmustilaisuudessa kävimme toki läpi sisälöllisten asioiden ohella myös teknisen puolen hienosäädettäviä juttuja seuraavaa projektia silmällä pitäen. Työ arvioitiin ryhmän itse- ja vertaisarviointina. Tuloksia tarkastellessa tuli huomattua, että todella hyvin arviot korreloivat opettajien ajatusten kanssa

Palautekyselyn perusteella projekti oli oppilaiden mielestä sekä opettava, haastava, mutta myös mukava. Myös me opettajat opimme paljon seuraavassa projektissa huomioitavia asioita.


maanantai 17. huhtikuuta 2017

Workshop-videoprojekti


Jokseenkin kiireinen kevät on myöhästyttänyt allekirjoittaneen ERKO-koulutukseen liittyvän videoprojektin aloittamista.
Nyt on melkoisen kova kiire saada edes jotain aikaiseksi. Valitsin projektin aiheeksi kevään kasvit, mutta samaa ideaa voi soveltaa moneen muuhunkin.

Tavoitteet oppilaille: videon käyttäminen oppimisen apuna, videomateriaalin muokkaaminen ja sen vieminen erilaisiin oppimisympäristöihin. Opettajille on tarkoitus projektin lomassa tuottaa ohjevideotyyppinen tuotos, jossa opastetaan mm. miten digitaalisia välineitä (ipad, älypuhelin, pc) voidaan käyttää hyväksi opetuksessa.

Projektissa toteutetaan yhden luokan kanssa yhteistoiminnallisesti digivideokasvio kevään kasveista. Kasvit kuvataan ja selostetaan sen tunnusmerkkejä ja opetellaan kasveihin liittyviä peruskäsitteitä. Kaikki tuotokset kootaan erilaisiin sovelluksiin oppimateriaaliksi.
(Padlet,Kahoot,Ville,Thinglink,)

Alustava suunnitelma:

Työvaiheet:
1) Aiheen pohjustus. Kasvien osat/rakenne. Peruskäsitteet haltuun.(Juuri,varsi,lehdet,terälehdet, verholehdet)
2) Työnjako ja tehtävänanto + oppilaiden suunnitelma. (mitä, mistä ja miten (lähikuva) kuvataan, mitä opetetaan)
- mikä kasvi?
- mistä sen tunnistaa? koko,kasvuympäristö? lehden muoto? jne.

3) Kuvausmatka lähiluontoon.
4) Kuvamateriaalin editointi,selostus ja tekstien yms. lisääminen (explain everything)
5) Videomuotoon vieminen -->yhteinen tallennuspaikka
6) Oppimateriaaliksi tekeminenTämä projekti toteutettiin aikapulan vuoksi pikaprojektina. Ohjeistus oli suullinen ja piti sisällään suurin piirtein tämän: "Valitkaa haluamanne kedon kasvi. Tunnistakaa se esim. kasvikirjan avulla. Kerratkaa kasvin osat ja niiden tehtävät. Perehtykää valitsemanne kasvin tunnusmerkkeihin ja elinympäristöön. Kuvatkaa kasvin osia läheltä ja kertokaa samalla, mitä olette siitä oppineet." 
esim. tuotoksesta:Valmiit videot jäivät odottamaan mahdollista jatkokäsittelyä ja oppimateriaaliksi tekeminen sai tällä erää jäädä. Oppilaat omaavat sellaiset perustaidot, että tällainenkin hieman hutiloitu projektin osa saatiin kurssia varten tehtyä. Projekti oli täysin irrallinen, vailla sen suurempaa kokonaisuutta taustalla, mikä olisi tietysti tarkoituksenmukaisempaa.
Mihin luullaan olevamme menossa?


Alla oleva kirjoituksen taustalla on oma reflektointi siitä, että uuden teknologian runsas käyttäminen ei automaattisesti tuo parempia oppimistuloksia tai -kokemuksia. Lisäksi aidolle oppilaan kohtaamiselle ei tunnu jäävän aikaa, kun pitää koko ajan etsiä, kokeilla ja kehittää jotain oppimisen mullistavaa Graalin maljaa. 

Opetusmaailmaa ravistellaan parhaillaan voimakkaasti. Koulun arki on täynnä ketteriä kokeiluja, oppimisympäristön muutoksia ja uusia virtauksia oppimiseen yleisesti. Vaikka tulevaisuus on vielä usvaverhon peittämä, monet ennustavat, että ns. vanhat sisällöt ja menetelmät ovat riittämättömiä antamaan huomisen ihmisille niitä taitoja, joita silloin tarvitaan. Digitaalisuus ja teknologian hyväksikäyttö on noussut voimakkaasti esiin ja sitä painotetaan kouluissakin valtavasti - ehkä liikaakin. 

Vauhtisokeus on iskenyt paitsi laitehankinnoissa, myös tavassa, jolla perinteisen opettaja-oppilassuhteen hyödyt oppimisprosessissa on jäänyt jalkoihin. Näennäisellä teknis-tiedollisen hyödyn painotuksella rapautetaan oppilaiden sosioemotionaalista tukipilaria. Sillä kun on iso merkitys itse oppimisessa. Verkossa olevan tiedon valtateillä on helpompi eksyä ja jäädä yksin. Kun oppilaista tulee numeroita listassa ja heitä kuvataan (arvotetaan?) vaikuttavien data-analyysien voimalla, tietyllä inhimmillisellä aspektilla on taipumus väistää. En usko, että kukaan opettaja ajattelee tai saati tavoittelee sitä, mutta kiireestä on tullut opettajille ammatillinen syöpä. Osattiinko ohjelmoiduissa data-analyyseissä huomioida, että Esa-Petterin hamsteri oli kuollut, tai tunnistaako ohjelmat Tiina-Kaisan pitkään vaivanneet vaikeat kotiolot? Kuka ehtii kysymään? Kenen pitäisi välittää?

Tämän päivän oppilaat ovat teknologia- ja viihdesuuntautuneita. He osaavat käyttää monia laitteita ja löytävät hassut Youtube-videot. He luovat omiin tarpeisiinsa lukuisia some-verkostoja ja ovat "online"  melkeinpä 24/7.  Loistava pohja kouluttaa tulevaisuuden osaajia? Ei välttämättä!
Energisyys ja ahkeruus eivät ole sama asia, 400 instapäivitystä vuorokaudessa ei ole verkostoitumista tulevaisuuden haasteita varten ja mitä siitä, jos jaksaa tehdä passiivisia ja kivoja juttuja tunti tolkulla, mutta  väsyy (ja tylsistyy) jo 10 min. työskentelystä jonkin perustiedon opiskelusta.

Keskittyminen on kuulemma parasta, kun ollaan luurit korvilla!? Voimia ja sitkeyttä kysyy sellaisen tehtävänannon lukeminen, jossa on peräti kaksi riviä tekstiä. Hypernopea clik-and-go -ikonikulttuuri on muokannut oppilaista sellaisia, ettei moni välttämättä muista toiselle riville päästyään, mitä ensimmäisessä luki. 


Mielestäni olisi hyvä hidastaa ja tutkailla tämän hetken oppimaisemia ja muutoksia oppilaissa. Ovatko ne sellaisia, joita tavoittelemme? Ellei ole, johtuuko se vain "siirtymävaiheen" haasteista, vai siitä, ettei kukaan oikein tiedä, mihin suuntaan edes pitäisi ollaan menossa? 

Kirjoitus on tarkoituksellisesti provosoiva ja mielipiteitä herättävä, mutta kuten alussa mainitsin, osa hengentuotteen sisällöstä on kuitenkin syntynyt omista kokemuksista.


Testi

Testi Lähetetty Huawei-matkapuhelimestani